Wolność to życie bez ograniczeń. pragniesz jej? to wyobraź

19 listopada 2023 04:57

Wolność to życie bez ograniczeń.
pragniesz jej? to wyobraź sobie życie bez rodziny,
bez przyjaciół, bez miłości